ACNH

ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE NIÑ@S HIPERACTIVOS

 

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DA AUTONOÍMIA PERSOAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

 

 

A Dirección Xeral de Maiores e Persoas con discapacidade da Xunta de Galicia ten aberto o prazo de presentación de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade ATA O 19 DE NOVEMBRO.

A información está dispoñible neste enlace e a documentación a presentar pode consultarse premendo aquí. Estas axudas están destinadas a actuacións realizadas entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2018 para persoas cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%.
A presentación pode facerse de xeito telemático na sede electrónica da Xunta ou en soporte papel nos rexistros autorizados. 
Para a presentación débense cubrir os dous modelos adxuntos. Se queren solicitar axuda polos servizos dos que fan uso en ACNH, deberán marcar as que fagan uso no seu caso de entre as seguintes:

 

  • 01010510 Atención psicolóxica, 
  • 01010514 Atención pedagóxica.
  • 01010801 Deseño de estratexias psicoeducativas
  • 01010805 Adestramento de habilidades persoais e sociais

 

No apartado de Entidade/profesional prestador/a do servizo, os datos para cubrir son:
Nome da entidade: Asociación compostelana de niñas y niños hiperactivos
Número de inscrición no RUEPSS: 5759
Para calquera dúbida poden dirixirse ao servizo de coordinación de procesos da Subdirección Xeral da Dependencia e Valoración da Discapacidade nos teléfonos  881999231 / 881999832.

 

Outubro o mes do TDAH

O 26 de outubro é o día nacional do TDAH. É unha ocasión para crear conciencia de que as persoas con  TDAH encaixamos na sociedade de igual maneira que os demais. Sobre todo os nenos e nenas en idade escolar necesitan especial atención xa que están en pleno proceso de desenvolvemento e o que aprendan ou deixen de aprender marcáseos para sempre, por iso necesitamos da comprensión e o apoio dos profesores e familiares, para lograr unha verdadeira inclusión.MESAS INFORMATIVAS 26 DE OUTUBRE:

Mapa
Llamada
Correo electrónico